Deprecated: Function create_function() is deprecated in /data/9/c/9cc394d4-03df-4a54-8bef-7a5e6f33fa03/norsklaseragentur.no/public_html/wp-content/plugins/newsletter/widget.php on line 168
Forskning - Norsklaseragentur

Forskning

Terapi med medisinsk laser blir hele tiden vanligere, og i dag er det en naturlig del av behandlingen for mange ulike pasientgrupper.

Ved behandling med medisinsk laser, påskyndes cellenes og kroppens selvhelbredelse. Effekten er mye forsket på, og den vitenskapelige litteraturen er omfattende. På denne siden presenterer vi et utdrag av denne forskningen.

Laserterapi øker muskelstyrke og muskeltykkelse

I denne studien ville man se om man kunne få en tilvekst (hypertrofi) av muskulaturen ved å styrke kneekstensorene med trening og laserterapi.

30 friske mannlige forsøkspersoner ble delt opp i tre grupper: kontrollgruppe (CG), treningsgruppe (TG) og treningsgruppe med laserbehandling (TLG). I 8 uker fikk de følge et treningsprogram for å styrke kneekstensorene. Gruppen som både trente og fikk laser fikk behandlingen (200 mW, 810 nm, totalt 240 Joule) før hver treningsøkt.

Man målte muskelstørrelsen og muskelstyrken. I CG skjedde det ingen forandring, men i TG og TLG økte muskelstyrken og muskeltykkelsen! Muskeltykkelsen økte med 15,4 % i laser- og treningsgruppen sammenlignet med 9 % i TG.

Det eksentriske dreiemomentet økte i TLG-gruppen med 32,2 % sammenlignet med 20,0 % i de som bare trente. Det isometriske maksimale dreiemomentet økte med 20,5 % sammenlignet med 13,7 % i TG.

Konklusjonen er at eksentrisk trening sammen med LLLT-behandling før treningen ser ut til å øke muskelstyrken og -tykkelsen hos friske individer.

las mer laser

 

 

Laserterapi lindrer smerte ved nakkeartrose

Smerte er et av de vanligste og mest plagsomme symptomene på artrose i halsryggen. Formålet med denne studien var å vurdere den smertestillende effekten av (LLLT) og tilhørende funksjonelle forandringer. Seksti pasienter mellom 20 og 65 år med klinisk og radiologisk diagnostisert artrose i halsryggraden inngikk i studien. De ble delt inn i to like store grupper og fikk enten behandling med LLLT- eller placebolaser.

Pasientene i hver gruppe ble undersøkt for smerte og smerterelaterte fysikalske funn, slik som økt paravertebrale muskelspasmer, redusert lordose og fikk undersøkt bevegeligheten i halsryggraden før og etter behandling. Smerte, paravertebrale muskelkramper, lordosevinkel, bevegelighet i halsryggraden. Funksjonen ble undersøkt etter behandlingene og ble betydelig forbedret i LLLT-gruppen. Men det ble ikke registrert en forbedring i placebogruppen. LLLT ser ut til å være lovende for å lindre smerte og forbedre funksjon ved artrose i halsryggraden.

las mer laser

 

 

Kronisk nakkesmerte

En australsk studie som ble publisert i medisintidsskriften The Lancet viser at laserterapi er et effektivt våpen mot smerte. Undersøkelsen baseres på 820 personer med kronisk nakkesmerte. De som gjennomgikk laserterapiopplevde fire ganger så høy lindring sammenlignet med dem som bare fikk placebolaser.

For pasientene kom lindringen umiddelbart, og de var fortsatt smertefrie i opptil 22 uker etter studien ble avsluttet. To av tre fikk smertene helt eller delvis redusert.

las mer laser

 
 

Artrose i ledd

En studie publisert i august 2012 viser at laserterapi på ledd reduserer leddsmertene hos pasienter.

las mer laser

 

Akutt ryggsmerte med nevropati

I en randomisert, dobbelblindet, placebokontrollert studie av akutt ryggsmerte med nevropati, fant man at laserterapi og antiinflammatorisk medisin hadde bedre effekt for både redusert smerte, økt livskvalitet og økt bevegelse, sammenlignet med behandling med bare antiinflammatorisk medisin eller med antiinflammatorisk medisin og placebolaser.

las mer laser

Akillestendinopati

En randomisert og kontrollert studie av behandling av akillestendinopati viste at både laser og eksentrisk trening forkorter helbredelsesprosessen med hele 8 uker. Sammenlignet med å bare utføre eksentrisk trening.

las mer laser

Kronisk smerte i korsryggen

I en studie av pasienter med kronisk korsryggsmerte delte man opp pasientene i tre grupper. En gruppe med bare laserbehandling, en annen med bare trening og den tredje med både laser og trening. Etter 12 uker kan man ikke se noen forskjell på gruppene med bare laser eller bare trening. Derimot kan man i gruppen med laser og trening se en stor forbedring i både smerte og bevegelighet.

las mer laser

Det internasjonale laserforbundet har flere studier om laserterapi. Gå gjerne inn på hjemmesiden deres for å lese mer:

www.walt.nu

forskning medicinsk laser